برچسب: pitcher
وبسایت مهارت های ذهنی در ورزش راه اندازی شد

وبسایت مهارت های ذهنی در ورزش راه اندازی شد

زین پس سایت "پیچر" به آدرس www.pitcher.ir  با موضوع "مهارتهای ذهنی در ورزش"در خدمت همه روانشناسان ورزش, اساتید محترم, دانشجویان, مربیان, ورزشکاران, خانواده ها و همه علاقمندان به ورزش می باشد. پیشنهادات, نظرات و انتقادات شما کاربران عزیز برای پربار…